80. léta 20. století

Jelikož hasičská kronika z doby před rokem 1989 není k nalezení, jsou zde uvedeny záznamy opsané z obecní kroniky.

1980

V tomto roce se práce v organizaci nedařila … Delší dobu nebylo možno uskutečnit výborové schůze pro malou účast členů … Dosavadní předseda Zdeněk Melichar nehodlal pokračovat dále. Členové výboru: Josef Randýsek – předseda, František Kabeláč – jednatel, Jan Sýkora – hospodář, Jiří Tvarůžek – velitel zásahového družstva, Zdeněk Krhovják – referent mládeže, Jitka Mikundová – referent žen.

1981

… zlepšení činnosti. Z kulturních akcí uspořádala organizace Josefovskou zábavu, červencovou noc v zahradní části restaurace U Plšků. … K utužení kolektivu přispěl dvoudenní zájezd na jižní Moravu.

1983

Hlavním kladem práce v tomto roce bylo ustanovení družstva mladých požárníků … Škoda, že aktivita organizace při 78 členech se omezuje jen na hrstku obětavců.

1984

Pravidelnost ve výcviku přinesla i dobré umístění v 1. kole soutěže v Jeseníku nad Odrou. Milan Kocúrek se svým zástupcem Jaroslavem Ilovičným se plně věnovali 19 mladým požárníkům.

 

Členové výboru v 80. letech

STAROSTA

    Jiří Tvarůžek 

VELITEL

    František Randýsek

VELITEL MLÁDEŽE

    Milan Kocúrek

    Jaroslav Ilovičný

POKLADNÍK

    Jana Obadalová

KRONIKÁŘ

    Milan Kocúrek

JEDNATEL

    Jitka Mikundová

 

Kontakt

HASIČI Suchdol n. O. Nová ulice 20
Suchdol nad Odrou 742 01
starostka - Tereza Kozáková - 777 170 624
velitel zásahové jednotky - Lukáš Janovský - 773 759 969
hasici.suchdol.n.o@gmail.com